Τριοδες Σφαιρικες Βανες

Announcements

New Products: 3 Ways ball valves(Τ type) Angle valves for any application.

 

New product from Brass Form, 3 Way conventional valves with handle and Angle ball valves, see the products presentation.

 

 Type T 1                                Type T 3           

                                                 Αρχείο Λήψης

                                   Products Presentation

Page 11 of 17